🌸𝐋Ễ 𝐒Ê𝐍 𝐏𝐇É𝐏🌸

🌸𝐋Ễ 𝐒Ê𝐍 𝐏𝐇É𝐏🌸

❗️TẤT CẢ ĐỀU THỈNH VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC THẦY ❌ KHÔNG QUA TRUNG GIAN

🍀Hàng cũ thì chưa kiện nào về, hàng mới tiếp tục lên đường 🙏🏻
🍀Vận chuyển dạo này chán quá mong các tín chủ hoan hỉ thông cảm giúp em 😭 ngoài tầm kiểm soát của em. Chỉ mong hàng về sớm nhất em sẽ báo ship hết ạ 🙏🏻

🌷Hoan Hỉ Gieo Duyên🌷
💮𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇💮
Back to blog

Contact form