🌸𝐋Ễ 𝐒Ê𝐍 𝐏𝐇É𝐏 𝓒ữ𝓾 𝓥ĩ 𝓣𝓱𝓲ê𝓷 𝓗ồ🌸

🌸𝐋Ễ 𝐒Ê𝐍 𝐏𝐇É𝐏 𝓒ữ𝓾 𝓥ĩ 𝓣𝓱𝓲ê𝓷 𝓗ồ🌸


🍃Không phải vì gặp được ai đó tốt đẹp, mà bạn trở nên hạnh phúc. Nên đừng nghĩ rằng mình sẽ bất hạnh khi ai đó rời xa.
🍃Hạnh phúc là ở chính mình.
Vạn sự tại tâm.
🍃Hạnh phúc tuyệt vời nhất là khi bạn cảm nhận được mọi thứ nhỏ bé nhất từ trái tim mình.
🍃Vậy nên, đừng quá phụ thuộc vào ai đó, đừng nghĩ rằng phải ở bển một ai bạn mới có thể hạnh phúc.
🍃Hạnh phúc nhiều lúc rất giản đơn, đơn giản như chuyện có thể mở mắt và hít thở, cảm ơn đời vì ta còn được sống mỗi ngày
       🌷𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇🌷
☘️☘️ HOAN HỈ GIEO DUYÊN LÀNH☘️☘️ ☘️

Back to blog

Contact form