💮 𝐋 ễ 𝐂 𝐡 ú 𝐜 𝐏 𝐡 ú 𝐜 💮

💮 𝐋 ễ 𝐂 𝐡 ú 𝐜 𝐏 𝐡 ú 𝐜 💮

❗️TẤT CẢ ĐỀU THỈNH VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC THẦY ❌ KHÔNG QUA TRUNG GIAN 🍀HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ VIỆC CHẤP NHẬN CÁI MÌNH ĐANG CÓ 🌷

🍀Hạnh phúc không phải đến từ việc đạt được cái mình muốn, mà hạnh phúc đến từ việc chấp nhận được cái mình đang có. Hạnh phúc đơn giản lắm! Chấp nhận cái mình có là hạnh phúc ngay. Còn cái mình muốn mà vẫn chưa đạt được thì không hạnh phúc. Cho dù đạt được cái mình muốn rồi thì lại chán ngay. Rồi mình lại tiếp tục muốn cái khác.

🍀Nếu mình dạy con là: “Con sẽ hạnh phúc nếu đạt được điểm cao. Con sẽ hạnh phúc nếu con giỏi hơn các bạn. Con sẽ hạnh phúc nếu con làm được cái này cái kia cho mẹ!” thì mình đang dạy nó là hạnh phúc đến từ việc đạt được cái mình muốn. Sớm muộn gì nó lớn lên sẽ không hạnh phúc, bởi vì làm sao mình có thể đạt được mọi thứ trong cuộc sống này được.

 

🌷Hoan Hỉ Gieo Duyên🌷

💮𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇💮

Back to blog

Contact form