💮 𝐋ễ 𝐂𝐡ú𝐜 𝐏𝐡ú𝐜💮𝐌Ẹ 𝐍𝐆𝐎Ắ𝐂 𝐓À𝐈 𝐋Ộ𝐂

💮 𝐋ễ 𝐂𝐡ú𝐜 𝐏𝐡ú𝐜💮𝐌Ẹ 𝐍𝐆𝐎Ắ𝐂 𝐓À𝐈 𝐋Ộ𝐂

❗️TẤT CẢ ĐỀU THỈNH VÀ LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CÁC THẦY ❌ KHÔNG QUA TRUNG GIAN 🍀Khai lễ thứ 2 đầu tuần. Trộm vía em ko đăng bài 𝐌Ẹ 𝐍𝐆𝐎Ắ𝐂 𝐓À𝐈 𝐋Ộ𝐂 nhiều nhưng khách yêu vẫn thỉnh đều đều và hoan hỉ chờ đợi để thầy hoàn thành tượng 🙏🏻 🍀Mẹ Ngoắc độ trợ kéo khách, chiêu tài lộc cho gia chủ. Công việc làm ăn phát tài hanh thông thuận lợi 🍀Cầu cho bạn đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập để đạt giác ngộ giải thoát. 

🌷Hoan Hỉ Gieo Duyên🌷

💮𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇💮

Back to blog

Contact form