🌸𝐋Ễ 𝐒Ê𝐍 𝐏𝐇É𝐏🌸

🌸𝐋Ễ 𝐒Ê𝐍 𝐏𝐇É𝐏🌸

🌺Thật ra, muốn hạnh phúc chẳng cần phải là người giàu có nhất.

🌺Bạn chỉ cần học cách chấp nhận và hài lòng với cuộc sống ở một mức độ vừa phải, không quá thấp hay quá cao, miễn là phù hợp với nhu cầu sống của bạn và những người thân yêu.

🌺Hãy tập đặt cho mình những chuẩn mực riêng, đừng so sánh cuộc sống của mình với ai khác hay so sánh cuộc sống của người khác với mình, tự khắc lòng sẽ thanh thản và bình yên.

🌷𝐓Â𝐌 𝐓𝐇À𝐍𝐇 Ắ𝐓 𝐋𝐈𝐍𝐇🌷
☘️☘️ HOAN HỈ GIEO DUYÊN LÀNH☘️☘️
Back to blog

Contact form