Các Buổi Lễ Theo Tử Vi Bổn Mệnh

⛔️⛔️⛔️ 𝐕ì 𝐧𝐡𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐜𝐮ố𝐢 𝐧ă𝐦 𝐜á𝐜 𝐭í𝐧 𝐜ầ𝐧 𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐥à𝐦 𝐥ễ 𝐧𝐡𝐢ề𝐮, 𝐧ê𝐧 𝐞𝐦 đă𝐧𝐠 𝐭𝐡ê𝐦 𝐦ộ𝐭 𝐬ố 𝐥ễ 𝐦ạ𝐧𝐡 𝐛ê𝐧 𝐭𝐡ầ𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐦ọ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡ả𝐨 ạ

Contact: (619) 927 4910 (Cristy) để đc tư vấn thêm chi tiết lễ

Nhấp Vào Đây Xem Các Buổi Lễ

❗️❗️ Những ai hay cảm thấy lòng bất an, gặp nhiều thị phi, tình cảm không thuận lợi , cung tài lộc không có sự hanh thông may mắn, trong công việc vừa trải qua biến cố thì nhất định không nên bỏ qua các buổi lễ mang nhiều năng lượng tích cực này.
⛔️Các thầy vẫn đang nỗ lực hết công suất mỗi đêm tính t.ử v.i bổn mệnh và làm lễ cho mọi người ❤️ Vì phí các lễ đợt này tri ân chỉ bằng 1/10 bình thường thôi ạ nên mọi người đừng bỏ lỡ nà. Em đã update thêm một vài lễ mạnh để mọi ng tham khảo tuỳ theo nhu cầu của mỗi người nha
🌼 Những tuổi chú ý vận hạn về tài lộc trong năm sau: 1996, 87, 92, 96, 90, 93, 88, 98.
🌼 Những tuổi chú ý sức khoẻ, thị phi, tình cảm trong năm sau: 1993, 92, 86, 89, 99, 94, 96, 97.
Đặc biệt các tuổi ⛔️𝐓𝐡â𝐧 - 𝐓ý - 𝐓𝐡ì𝐧 - 𝐍𝐠ọ - 𝐌ã𝐨 - 𝐃ậ𝐮⛔️ rất nên cẩn trọng
••••🪷🪷🪷 𝐓ổ𝐧𝐠 𝐇ợ𝐩 𝐌ộ𝐭 𝐒ố 𝐋ễ 🪷🪷🪷••••
🌷𝙻ễ 𝙼ẹ 𝙽𝚐𝚘ắ𝚌 𝚃𝚑𝚞 𝙷ú𝚝 𝙺𝚑á𝚌𝚑 𝙷à𝚗𝚐
🌷𝙻ễ 𝙲ắ𝚝 𝙳𝚞𝚢ê𝚗 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚃𝚑ứ 𝟹
🌷𝙻ễ 𝚃𝚑ầ𝚗 𝚅𝚘𝚒 𝙶𝚊𝚗𝚎𝚜𝚑𝚊
🌷𝙻ễ 𝚃𝚑ă𝚗𝚐 𝚀𝚞𝚊𝚗 𝚃𝚒ế𝚗 𝙲𝚑ứ𝚌
🌷𝙻ễ 𝙱é Đỏ
🌷 𝙻ễ 𝚃ă𝚗𝚐 𝚂𝚒𝚗𝚑 𝚃𝚒ề𝚗 𝙱ạ𝚌
🌷 𝙻ễ 𝚃ì𝚗𝚑 𝚈ê𝚞
🌷 𝙻ễ 𝚃ă𝚗𝚐 𝚟ậ𝚗 Đỏ Đ𝚎𝚗
🌷 𝙻ễ 𝙷𝚘á𝚗 Đổ𝚒 𝚅ậ𝚗
🌷𝙻ễ 𝚁𝚊𝚑𝚞 𝙶𝚒ả𝚒 𝙷ạ𝚗 𝙷ú𝚝 𝚅ậ𝚗 Đ𝚎𝚗
🌷𝙻ễ 𝙺𝚑𝚊𝚒 𝚅ậ𝚗 Đổ𝚒 𝙲𝚑ỉ 𝚃𝚊𝚢
🌷𝙻ễ 𝟿 𝙽à𝚗𝚐 𝚃𝚒ê𝚗
🌷𝙻ễ 𝙷ồ 𝚃𝚒ê𝚗 𝚀𝚞𝚢ế𝚗 𝚁ũ
🌷𝙻ễ 𝙽ữ 𝚃𝚑ầ𝚗 𝚃à𝚒 𝙻ộ𝚌
🌷𝙻ễ 𝟷𝟸 𝙲𝚞𝚗𝚐 𝙷𝚘à𝚗𝚐 Đạ𝚘

🍀•••Để 𝗹à𝗺 𝗟ễ 𝗻à𝘆, 𝗰ầ𝗻 𝗴ử𝗶•••🍀
- 🌸 Hình ảnh
- 🌸 Họ tên gia chủ
(Các thông tin khác nếu cần)

💌 Phí lễ tri ân 1/10 reg nên mng tranh thủ nhe 💌

Contact form