Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit168

𝐇ươ𝐧𝐠 𝐓𝐫ầ𝐦 𝐍ụ

Regular price $55.00 USD
Regular price Sale price $55.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
"𝙴𝚖 ơ𝚒 𝚝𝚛ầ𝚖 𝚗ụ đỉ𝚗𝚑 𝚌𝚊𝚘 𝚚𝚞á, 𝚖ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚝𝚒ệ𝚖 𝚟ắ𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌𝚑 𝚌𝚑ị đố𝚝 𝚌𝚑𝚘 đị𝚊 𝚝à𝚒, 𝚟ớ𝚒 𝚖ẹ 𝙽𝚐𝚘ắ𝚌 𝚕à 𝚌ỡ 𝟻-𝟷𝟶𝚙𝚑ú𝚝 𝚌ó 𝚔𝚑á𝚌𝚑 𝚟ô 𝚕à𝚖 𝚗𝚊𝚒𝚕 𝚕𝚒ề𝚗" 😍
💮 Loại mới Super Vip - Xuất sắc á mấy chế ơi
🌹🌹𝐇ươ𝐧𝐠 𝐓𝐫ầ𝐦 𝐍ụ với mùi thơm đặc biệt cực kỳ của thầy Thep🌹🌹
‼️Đốt ở tiệm hay bàn thờ gia tiên đều được
Mùi hương trầm nụ ngoài sức tưởng tượng của " người thường " còn được ví von như là "Thiên đường của các mùi hương đặc sắc ".
🙏🏻Được coi là mùi mà tất cả các vị Thần Phật đều bị lôi cuốn, thu hút, rộng lòng bao dung ,... xin gì được nấy.
⚜️Ai ai cũng thích không kể già trẻ, trai gái - ngay cả trẻ con cũng cảm thấy thoải mái khi ngửi. Giúp tâm hồn thoải mái, không bị căng thẳng, dễ ngủ nên được dùng ở những nơi yên tĩnh thích hợp cho việc nghỉ ngơi, lấy sức,...
⚜️Có thể đốt để thờ cúng hàng ngày thay thế nhang ( đỡ cay mắt ). Khi tâm cần tĩnh, ngồi thiền, đọc kinh,... trầm sẽ giúp tăng sự tập trung cao độ để giúp người đó đặt được những cảnh giới cao hơn
⚜️Đặc biệt được thầy Aj Thep trì chú và niệm phép nên có tác dụng trừ tà, bảo vệ khỏi vong xấu, ma quỷ, phép đen và những mùi khó ngửi khác

Policy (Đọc trước khi mua hàng)

Phương Thức Giao Hàng

Phương Thức Giao Hàng

Sau khi ship hàng khách sẽ nhận được Tracking number từ USPS. Vui lòng kiểm tra theo dõi đơn hàng của mình.
Tất cả trách nhiệm về vấn đề shipping vui lòng liên lạc USPS.

1 of 3

Contact form