Skip to product information
1 of 1

ThaiHolySpirit168

🈵 𝐁Ộ 𝐓Ứ 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇Ù ĐỔ𝐈 𝐕Ậ𝐍 𝐂𝐇𝐈Ê𝐔 𝐓À𝐈 🈵

Regular price $99.00 USD
Regular price $120.00 USD Sale price $99.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🌿 𝐊𝐡ổ đế𝐧 𝐦ấ𝐲 𝐜ũ𝐧𝐠 đừ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧.
🌿 𝐕ấ𝐭 𝐯ả đế𝐧 𝐦ấ𝐲 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐥à 𝐝𝐨 𝐛ả𝐧 𝐭𝐡â𝐧 𝐥ự𝐚 𝐜𝐡ọ𝐧.
---
❗️NEW 2023❗️
🈵 𝐁Ộ 𝐓Ứ 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇Ù ĐỔ𝐈 𝐕Ậ𝐍 𝐂𝐇𝐈Ê𝐔 𝐓À𝐈 🈵

Bộ 4 linh phù gồm:
- Linh phù Lộc Trời Cho
- Linh phù Chiêu Thiên Tài Phú
- Linh phù Vạn Lượng Vàng
- Linh phù Tụ Tài 8 Phương

🔸 Trong tiếng Hoa, "TÀI" có nghĩa là TIỀN. Cuộc đời mỗi người sẽ có 2 loại TÀI, một là: "NHÂN TÀI" và 2 là "THIÊN TÀI".

🔸 NHÂN TÀI: nghĩa là khoản tiền mà bạn phải bỏ mồ hôi nước mắt lao động để kiếm ra.

🔸 THIÊN TÀI: Là khoản lộc bất ngờ trời cho, như: Được cho đất, đất tăng giá do mở đường lớn qua nhà, trúng vé số, đánh bài thắng,... Thiên Tài Phù chính là để nói về những điều này.

🔸 Chiêu Thiên Tài Phú chính là MÓN LỘC TRỜI CHO, đem lại cho bạn những món lộc bất ngờ mà bạn chưa từng nghĩ sẽ có được.

Policy (Đọc trước khi mua hàng)

Phương Thức Giao Hàng

Phương Thức Giao Hàng

Sau khi ship hàng khách sẽ nhận được Tracking number từ USPS. Vui lòng kiểm tra theo dõi đơn hàng của mình.
Tất cả trách nhiệm về vấn đề shipping vui lòng liên lạc USPS.

1 of 3

Contact form