Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit168

🌸𝐏𝐇Ậ𝐓 𝐌Ẹ 𝐐𝐔𝐀𝐍 Â𝐌🌸

Regular price $185.00 USD
Regular price Sale price $185.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

❌Siêu Phẩm❌

🌸𝐏𝐇Ậ𝐓 𝐌Ẹ 𝐐𝐔𝐀𝐍 Â𝐌🌸

💮 Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân dưới hình dáng nữ nhân hiền dịu, ban tỏa tình thương đến khắp nhân loại.

💮 Hình ảnh Quan âm như người mẹ hiền luôn theo dõi những đứa con bị lưu lạc trong tai ách mà tìm phương tiếp cứu.

💮 Hạnh nguyện của Người là ban vui cứu khổ với bình cam lồ mát mẽ trên tay và nhành dương mềm dịu.

💮 Người hiện thân trong đời để xoa dịu nỗi đau thương mất mát cho nhân loại, khơi dậy mầm sống với tất cả niềm tin yêu trìu mến và bằng tình thương trãi khắp thế gian.

💮Giúp đỡ mọi người, độ trì cho những ai đang gặp đau khổ, giúp người đời thoát khỏi vòng bi ai của chốn trần tục, chỉ lối, soi đường cho chúng sinh có cuộc sống hạnh phúc.

💮Hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ

🌷Inbox🌷

Policy (Đọc trước khi mua hàng)

Phương Thức Giao Hàng

Phương Thức Giao Hàng

Sau khi ship hàng khách sẽ nhận được Tracking number từ USPS. Vui lòng kiểm tra theo dõi đơn hàng của mình.
Tất cả trách nhiệm về vấn đề shipping vui lòng liên lạc USPS.

1 of 3

Contact form