Skip to product information
1 of 3

ThaiHolySpirit168

💮𝐓Ô𝐍 𝐓ƯỢ𝐍𝐆 𝐇𝐎À𝐍𝐆 𝐓𝐇Ầ𝐍 𝐓À𝐈 (𝐙𝐀𝐌𝐁𝐀𝐋𝐀)💮

Regular price $195.00 USD
Regular price $250.00 USD Sale price $195.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

💮𝐓Ô𝐍 𝐓ƯỢ𝐍𝐆 𝐇𝐎À𝐍𝐆 𝐓𝐇Ầ𝐍 𝐓À𝐈 (𝐙𝐀𝐌𝐁𝐀𝐋𝐀)💮
ओम ड झ म डझ ल न ड र स ह

OM DZAMBHALA DZALEN DrAYA SOHA
(Ôm Zam-ba-la Za-len Đra-ya Sô-ha)

👉Ngài không phải là vị thần ban tài lộc thế gian thông thường. Ngài là hóa thân của Phật Bảo Sanh, là hiện thân từ bi của chư Phật để giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi sự thiếu thốn về tài sản để có thể chuyên tâm vào thực hành thiện tâm.

👉Ngài chủ quản và ban phát của cải thế gian. Ngài gia hộ cho bất kỳ ai thành tâm thực hành Pháp Tài của Ngài và có tâm bố thí trợ tài, bảo hộ Phật pháp.

👉👉Thực hành trì niệm THẦN CHÚ TÀI BẢO CHÂN NGÔN và thực hiện GIỚI NGUYỆN của Ngài sẽ giúp:

1️⃣Khai thông đường tài vận
2️⃣Tiêu trừ nghiệp xấu, tăng trưởng phước báo về tài sản
3️⃣Tiêu trừ chướng ngại tiêu cực về tài lộc; chuyển khó thành dễ, hóa họa thành phước.
4️⃣Tâm trí bình an, trí tuệ tăng trưởng, thân tâm an lạc
5️⃣Công việc thuận lợi, công danh thăng tiến
6️⃣Gia đạo êm ấm, vạn sự hanh thông

https://thaiholyspirit168.com

Policy (Đọc trước khi mua hàng)

Phương Thức Giao Hàng

Phương Thức Giao Hàng

Sau khi ship hàng khách sẽ nhận được Tracking number từ USPS. Vui lòng kiểm tra theo dõi đơn hàng của mình.
Tất cả trách nhiệm về vấn đề shipping vui lòng liên lạc USPS.

1 of 3

Contact form