Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit168

Miếng Vàng Hộ Mệnh Tránh Hạn

Regular price $79.00 USD
Regular price Sale price $79.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

☣️ MIẾNG VÀNG HỘ MỆNH TRÁNH HẠN -TAM TAI-NĂM TUỔI-THÁI TUẾ 8 HƯỚNG ☣️

☣️ AI BỊ TAM TAI, Thái Tuế ,NĂM TUỔI THÌ THỈNH NGAY MIẾNG VÀNG NÀY NHA. BIẾT MÀ TRÁNH NÈ🙏🏻🙏🏻

☣️ Miếng Vàng chống Tam Tai , Năm tuổi, Tứ hành xung tuổi kỵ ☣️

💮𝐇ạ𝐧 𝐭𝐚𝐦 𝐭𝐚𝐢 - 𝐓𝐡á𝐢 𝐓𝐮ế 𝐬ẽ 𝐥à𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐢á𝐩 𝐠ặ𝐩 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐬ó𝐧𝐠 𝐠𝐢ó 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮ộ𝐜 𝐬ố𝐧𝐠 𝐥à𝐦 ả𝐧𝐡 𝐡ưở𝐧𝐠 đế𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 , 𝐭𝐢ề𝐧 𝐛ạ𝐜 , 𝐯à 𝐭ì𝐧𝐡 𝐝𝐮𝐲ê𝐧.

⛔️ 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̣ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̉𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐚́ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 :

☣️ Miếng vàng thẻ này mấy Ace bỏ vào người, theo quan điểm Trung Hoa và Thái Lan cũng như VN. Tứ Hành Xung ( 4 con giáp kỵ nhau )

☣️ Năm 2022-2023-2024 , những con giáp kỵ Thân- Tý- Thìn. 3 con này nằm trong vòng xung khắc. Khiến những con giáp này trong năm gặp nạn, ko may, bệnh tật, trục trặc, thị phi, chuyện buồn.... ngoài ra các tuổi Tý - ngọ - mão - dậu - thìn chuẩn bị bước sang hạn Thái Tuế 2023 cũng nên cẩn thận.

☣️ Miếng vàng thầy luyện ra cùng các sư khác. Cản trở những việc không hay đến vs những con giáp đó và mang sự bình an cho bổn mạng sự thuận lợi công việc. Nói chung khách nào đã trải qua những năm xung tuổi ắc mấy chị em sẽ hiểu.

☣️Miếng vàng bỏ bên người 24/24 ko cho ai đụng vào( ngoại trừ những người thân thiết, kiêng thịt chó, ko đọc chú, ko thờ cúng chỉ cầm cầu xin bằng tâm mỗi ngày về những nguyện ước . Hay có gì khó khăn cứ cầm thẻ xin)

☣️ Phép này tránh được vận ko may cho những ai đang vướng tam tai, vận hạn, tuổi xấu. Ko chỉ dành cho 3 con giáp xung khác đâu nhé.
☣️ Lực phép rất mạnh vì được sư sên ra. Thầy sư sên phép này ra là vị sư cao tay và có cấp bậc rất cao tại chùa wattramit !
☣️ Những ai vận hạn cảm thấy ko được may cứ thỉnh cho dù đạo gì đều dùng được đều đc che chở ít nhiều🙏🏻

 

Policy (Đọc trước khi mua hàng)

Phương Thức Giao Hàng

Phương Thức Giao Hàng

Sau khi ship hàng khách sẽ nhận được Tracking number từ USPS. Vui lòng kiểm tra theo dõi đơn hàng của mình.
Tất cả trách nhiệm về vấn đề shipping vui lòng liên lạc USPS.

1 of 3

Contact form