Skip to product information
1 of 3

ThaiHolySpirit168

🔥🔥𝐍𝐇Ẫ𝐍 𝐎𝐌𝐈 𝐓À𝐈 𝐋Ộ𝐂🔥🔥

Regular price $89.00 USD
Regular price Sale price $89.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

🔥🔥𝐍𝐇Ẫ𝐍 𝐎𝐌𝐈 𝐓À𝐈 𝐋Ộ𝐂🔥🔥(size tăng đưa)

💓Nhẫn giữ 💵 và thu hút tài lộc, chỉ duy nhất 50 chiếc.

💓Đeo ngón giữa nhé, tay to nhỏ gì đeo cũng được hết vì bóp size nhẫn lại. Không đen , ko ra ten.

💓Theo ngươi dân ở tỉnh Ngài Thanpoon đeo nhẫn và có rất nhiều của cải. Ai đến đây xin làm ăn ngài cũng cho họ sự thuận lợi và may mắn, giàu có. Ở đây họ đeo chiếc nhẫn như vật sẽ giúp giữ dc 💰 và tăng vận tốt trong làm ăn.

💓Trên nhẫn có cả chữ omi ( mọi đều tốt đẹp nhất sẽ đên với bạn )

Policy (Đọc trước khi mua hàng)

Phương Thức Giao Hàng

Phương Thức Giao Hàng

Sau khi ship hàng khách sẽ nhận được Tracking number từ USPS. Vui lòng kiểm tra theo dõi đơn hàng của mình.
Tất cả trách nhiệm về vấn đề shipping vui lòng liên lạc USPS.

1 of 3

Contact form