Skip to product information
1 of 2

ThaiHolySpirit168

Túi Hóa Giải Hạn Tam Tai cho Thân - Tý - Thìn năm 2022-2023-2024

Regular price $65.00 USD
Regular price Sale price $65.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
- ☯️☯️ 𝐓𝐔́𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐇𝐀̣𝐍 𝐓𝐀𝐌 𝐓𝐀𝐈 𝐓𝐇𝐀̂𝐍 - 𝐓𝐘́ - 𝐓𝐇𝐈̀𝐍 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟐
𝑇𝑢́𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑖 ✨#𝑇ℎ𝑎̂𝑛_𝑇𝑦́_𝑇ℎ𝑖̀𝑛 𝑡𝑜𝑝 3 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑒𝑛 đ𝑒𝑜 𝑏𝑎́𝑚 3 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖.
𝐶𝑜́ 𝑡𝑢́𝑖 𝑡𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜𝑎́ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑜
✅ 𝗧𝗨𝗢̂̉𝗜 𝗡𝗔̀𝗢 𝗚𝗔̣̆𝗣 𝗛𝗔̣𝗡 𝗧𝗔𝗠 𝗧𝗔𝗜 𝗡𝗔̆𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮 ?
Hạn Tam Tai thường được tính theo Tam hợp, tức 3 con giáp hợp tuổi nhau sẽ có chung 1 hạn . Mỗi hạn sẽ kéo dài 3 năm liên tiếp . 3con giáp gặp hạn Tam Tai 2022 gồm: Thân, Tý và Thìn. Cụ thể như sau:
* Các tuổi Thân gồm: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004...
* Các tuổi Tý gồm: Mậu Tý 1948, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008...
* Các tuổi Thìn gồm: Nhâm Thìn 1952, Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Canh Thìn 2000..
✅ 𝗔̉𝗡𝗛 𝗛𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗡𝗔̣𝗡 𝗧𝗔𝗠 𝗧𝗔𝗜 :
* Tính tình nóng nảy bất thường.
* Gặp tai nạn xe cộ, sông nước, họa huyết quang.
* Có chuyện buồn khóc trong gia đình.
* Tiền bạc hao tán, tài sản thất thoát.
* Bị kiện thưa hay dính đến pháp luật.
* Mang tiếng thị phi.
* Bị cản trở trong công việc, hợp tác làm ăn.
✅ 𝐊𝐈𝐄̂𝐍𝐆 𝐊𝐈̣ 𝐆𝐈̀ 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐀̆𝐌 𝐓𝐀𝐌 𝐓𝐀𝐈 :
Hạn chế tiến hành những việc sau:
* Khởi đại sự
* Cưới hỏi
* Đi sông nước
* Hùn vốn lớn để làm ăn, đầu tư mạo hiểm
* Mua nhà, xây dựng nhà cửa
✅ 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐑𝐔̛̀ 𝐇𝐀̣𝐍 𝐓𝐀𝐌 𝐓𝐀𝐈 :
𝑪𝒂́𝒄 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝑻𝒚́, 𝑻𝒉𝒊̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒆𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒃𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖́𝒊 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒕𝒂𝒎 𝒕𝒂𝒊 - 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒉𝒐̣̂ 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 .
- Túi sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật, tai ương.
- Khi vận may của bạn tìm đến, túi sẽ góp sức để vận thế của bạn thêm huy hoàng, xán lạn. Ngược lại, nếu bạn đang gặp vận rủi, Ngài sẽ giúp bạn hóa giả

Policy (Đọc trước khi mua hàng)

Phương Thức Giao Hàng

Phương Thức Giao Hàng

Sau khi ship hàng khách sẽ nhận được Tracking number từ USPS. Vui lòng kiểm tra theo dõi đơn hàng của mình.
Tất cả trách nhiệm về vấn đề shipping vui lòng liên lạc USPS.

1 of 3

Contact form